Eyvah! İnternet Yok

Eyvah! İnternet Yok

Teknolojideki hızlı değişim ve gelişim insanlara bir çok ürün seçeneği sunmaktadır. Bu ürünlerin yaşamı kolaylaştırma noktasında getirdiği yararların yanı sıra, teknolojinin aşırı ve uygun olmayan kullanımı nedeniyle birtakım sorunlara yol açtığı da bilinmektedir. Bu...
Okula Uyum Süreci

Okula Uyum Süreci

Anaokuluna başlamak hem aile hem de çocuk için büyük bir adımdır. Okul öncesi eğitimle çocuğun gelişimi desteklenir ve okul yaşamının temelleri atılır. Çocuğun ilk sosyal ortamı olan aileden ayrılışı, yeni bir ortamla ve o ortamın kurallarıyla tanışması bazı uyum...
Oyunun Çocuk Gelişimine Etkisi

Oyunun Çocuk Gelişimine Etkisi

Oyun; bizi zamandan uzaklaştırır, kendimize ait farklı bir dünya yaratmamızı sağlar. Çocuğun duygularını kapsamlı bir şekilde ifade edebilmesine fırsat yaratır. Çocukların, gelişimsel yönden sağlıklı olabilmesi için beslenme, uyku gibi gereksinimleri kadar oyuna da...